Thủ tục XKLĐ

11/12/2020

Bản khai báo y tế

Dưới đây là file Bản khai báo y tế cho người lao động: Tải về tại đây