Lao động có tay nghề

20/05/2020

Sản xuất linh kiện ô tô

I. Yêu cầu tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Địa điểm làm việc: Hiroshima, Yamaguchi 2 Điều kiện tuyển dụng: Số TTS cần tuyển: 6 Nữ 1. Độ

20/05/2020

Kiểm tra linh kiện ô tô

I. Yêu cầu tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Địa điểm làm việc: Shizuoka 2 Điều kiện tuyển dụng: Số TTS cần tuyển: 12 Nữ     1.

10/03/2020

Tuyển dụng xây dựng

KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUAY LẠI ĐÚNG NGÀNH XÂY DỰNG, VISA 5 NĂM STT HẠNG MỤC NỘI DUNG 1. Nghiệp đoàn tiếp nhận: KTB ( văn phòng đặt ở ChiBa)

22/10/2019

Thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

l. Thông tín chung: – Số lượng đưa vào phỏng vẩn: 60 Nam – Số lượng tiếp nhận: 20 Nam – Ngành nghề tiếp nhận: Đóng sách, in ẩn –