Mô hình tổ chức của JSC.,HCIT như sau:

 

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi CBCNV, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân sự có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu HCIT.,JSC trong việc cung cấp nguồn nhân lực.

Hệ thống quản trị chuyên nghiệp, Cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm thực tế, đã được cọ xát, kết hợp, rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực đào tạo, đưa người đi lao động nước ngoài. HCIT.,JSC đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra.